Home

  

Cyberpesten

Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het komt extra hard aan
en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit.
Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe?
Bestaat er een perfecte aanpak, waarom moet je vooral praten en hoe begin je daaraan?
Dankzij deze sessie kun je ten strijde trekken tegen de cyberpest-plaag.

 

QR-code voor het evaluatieformulier 

 

Share

 - webdesign [isotoop] user login  -