Home

  

Verloop aanvraag

Hoe een vorming van Veilig Online aanvragen?

Doe je aanvraag minstens 6 weken vooraf. Zo kunnen we een goede opvolging garanderen.

  • Doe je aanvraag via het formulier 'Vorming aanvragen' op de website van veilig online.
    • Uitzondering: Lokale afdelingen van de Gezinsbond vragen de vormingen aan via de webtoepassing Activiteitenbeheer (ledenactiviteit op basis van het centraal betoelaagd aanbod).
  • Na de inzending krijg je een ontvangstbevestiging via e-mail.
  • Een medewerker van Veilig Online gaat zo snel mogelijk op zoek naar een begeleider. Je ontvangt een bevestigingsmail zodra begeleider en datum vastliggen. We bezorgen jou ook promotiemateriaal (bewerkbare standaarduitnodiging, logo Veilig Online en Gezinsbond, promotips).
  • Daarna bezorg je ons de details, nodig voor onze administratie.
  • Kort voor je vorming krijg je nog praktische info via e-mail.
  • Na de vorming sturen jullie de evaluatieformulieren (deelnemersevaluaties en een kort verslag van de organisatie) terug.

 

ordelijst: 
1.00

 - webdesign [isotoop] user login  -